Chi tiết kế hoạch

Chọn chủ đề

Môi giới

Bài viết

Barber Shop

Kiến trúc

Tư vấn

Tặng quà

Thương mại

Sự kiện

Tìm việc

Báo chí

Nhiếp ảnh

Hồ sơ

Phần mềm

Hỗ trợ

Đám cưới

Phổ thông

145,000₫
Hàng tháng
 • Page : 100
 • Sản phẩm : 1000
 • Campaign : 2000
 • Appointment : 1000
 • Blog : 1000
 • Service : 1000
 • Sự kiện : 1000
 • Bảng điều khiển
 • Admin
 • User
 • Brand
 • Bản tin
 • Lời chứng thực
 • Form builder
 • Own order manage
 • Page
 • Blog
 • Service
 • Quyên góp
 • Công việc
 • Appointment
 • Sự kiện
 • Support ticket
 • Knowledgebase
 • Faq
 • Gallery
 • Băng hình
 • Portfolio
 • ECommerce
 • Storage
 • Quảng cáo
 • Wedding price plan
 • Appearance settings
 • General settings
 • Ngôn ngữ
 • Payment gateways
 • Themes
 • Sản phẩm
 • Product simple search permission
 • Product advance search permission
 • Product duplication permission
 • Product bulk delete permission
 • Hàng tồn kho
 • Inventory update product permission
 • Inventory simple search permission
 • Inventory advance search permission
 • Campaign
 • Paypal
 • Paytm
 • Stripe
 • Razorpay
 • Paystack
 • Mollie
 • Midtrans
 • Cashfree
 • Instamojo
 • Marcadopago
 • Zitopay
 • Squareup
 • Cinetpay
 • Paytabs
 • Billplz
 • Flutterwave
 • Payfast
 • Toyyibpay
 • Pagali
 • Authorizenet
 • Sitesway
 • Bank transfer
 • Manual payment
 • Theme agency
 • Theme article listing
 • Theme barber shop
 • Theme construction
 • Theme consultancy
 • Theme donation
 • Theme eCommerce
 • Theme event
 • Theme job find
 • Theme newspaper
 • Theme photography
 • Theme portfolio
 • Theme software business
 • Theme support ticketing
 • Theme wedding

Tổng quan Câu hỏi

Gói Phổ thông cho phép bạn tạo ra một website với đầy đủ các chức năng. Dùng cho những công ty, doanh nghiệp, cá nhân với những thông tin và chức năng khác nhau cho các website đối tượng khác nhau, hoặc đòi hỏi chức năng phức tạp nhưng vẫn đạt được mục đích quảng bá thương hiệu đến toàn cầu. Với 9 giao diện khác nhau giúp bạn lựa chọn các mẫu và tùy chọn chỉnh sửa các giao diện một cách dễ dàng.