Tạo trang web của riêng bạn trong vòng vài phút

Bạn có thể dễ dàng tạo trang web của mình bằng GenezaWeb. Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dịch vụ kỹ thuật số cho bạn. Với rất nhiều trang web làm sẵn cho bạn. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.

Bắt đầu 10 ngày dùng thử miễn phí

Tại sao chọn chúng tôi

Nhanh chóng

Chỉ với vài click chuột bạn nhanh chóng tạo được website với đầy đủ chức năng cần thiết với tên miền tự chọn

Chuẩn SEO

Với những tính năng phần mềm được tích hợp sẽ giúp website của bạn nhanh chóng đạt được thứ hạng như mong muốn

Đa chức năng

Với mỗi mẫu thiết kế đi kèm với một chức năng cụ thể, giúp cho bạn có thể tự tạo ra trang web kinh doanh dịch vụ riêng

Khám phá những giao diện

Tư vấn

Công ty tư vấn dịch vụ, bảo hiểm hoặc giải pháp

Xem

Khóa học

Tạo ra lớp học và khóa học trực tuyến

Tặng quà

Với các chức năng dành cho từ thiện hoặc tặng quà

Xem

Thương mại

Cửa hàng và thương mại trực tuyến mua sắm

Xem

Sự kiện

Tổ chức các sự kiện và đăng ký online dễ dàng

Xem

Đặt phòng

Phù hợp khách sạn và đặt phòng tour

Gói trả phí của trang web

Miễn phí

0₫ /Cả đời

Tạo một trang cơ bản

 • icon
  Page 1
 • icon
  Blog 5
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Sản phẩm
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-support-ticketing

Cơ bản

100,000₫ /Hàng tháng

Bạn có thể tạo website với những chức năng cơ bản nhanh chóng

 • icon
  Page 10
 • icon
  Appointment 100
 • icon
  Blog 100
 • icon
  Donation 100
 • icon
  Job 100
 • icon
  Event 100
 • icon
  Article 100
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding

Phổ thông

145,000₫ /Hàng tháng

Cho phép tạo ra website với chức năng dùng cho đa ngành đa nghề

 • icon
  Page 100
 • icon
  Appointment 1000
 • icon
  Blog 1000
 • icon
  Product 1000
 • icon
  Donation 1000
 • icon
  Event 1000
 • icon
  Article 1000
 • icon
  Portfolio 1000
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Sản phẩm
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Hàng tồn kho
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding
Mua

Cao cấp

190,000₫ /Hàng tháng

Đầy đủ tính năng và tích hợp đầy đủ các phần mềm khác nhau

 • icon
  Page 1000
 • icon
  Appointment 10000
 • icon
  Blog 10000
 • icon
  Product 10000
 • icon
  Donation 10000
 • icon
  Job 10000
 • icon
  Event 10000
 • icon
  Article 10000
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Sản phẩm
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Hàng tồn kho
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding
Mua

Cơ Bản

1,200,000₫ /Hàng năm

Bạn có thể tạo website với những chức năng cơ bản nhanh chóng

 • icon
  Page 20
 • icon
  Appointment 200
 • icon
  Blog 200
 • icon
  Product 200
 • icon
  Donation 200
 • icon
  Job 200
 • icon
  Event 200
 • icon
  Article 200
 • icon
  Portfolio 200
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding
Mua

Phổ Thông

1,680,000₫ /Hàng năm

Cho phép tạo ra website dùng cho đa ngành đa nghề

 • icon
  Page 200
 • icon
  Appointment 2000
 • icon
  Blog 2000
 • icon
  Product 2000
 • icon
  Donation 2000
 • icon
  Job 2000
 • icon
  Event 2000
 • icon
  Article 2000
 • icon
  Portfolio 2000
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Sản phẩm
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Hàng tồn kho
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding
Mua

Cao Cấp

2,160,000₫ /Hàng năm

Đầy đủ tính năng và tích hợp đầy đủ các phần mềm khác nhau

 • icon
  Page 2000
 • icon
  Appointment 20000
 • icon
  Blog 20000
 • icon
  Product 20000
 • icon
  Donation 20000
 • icon
  Job 20000
 • icon
  Event 20000
 • icon
  Article 20000
 • icon
  Portfolio 20000
 • icon
  Bảng điều khiển
 • icon
  Admin
 • icon
  User
 • icon
  Brand
 • icon
  Bản tin
 • icon
  Custom domain
 • icon
  Lời chứng thực
 • icon
  Form builder
 • icon
  Own order manage
 • icon
  Page
 • icon
  Blog
 • icon
  Service
 • icon
  Quyên góp
 • icon
  Công việc
 • icon
  Appointment
 • icon
  Sự kiện
 • icon
  Support ticket
 • icon
  Knowledgebase
 • icon
  Faq
 • icon
  Gallery
 • icon
  Băng hình
 • icon
  Portfolio
 • icon
  ECommerce
 • icon
  Storage
 • icon
  Quảng cáo
 • icon
  Wedding price plan
 • icon
  Appearance settings
 • icon
  General settings
 • icon
  Ngôn ngữ
 • icon
  Payment gateways
 • icon
  Themes
 • icon
  Sản phẩm
 • icon
  Product simple search permission
 • icon
  Product advance search permission
 • icon
  Product duplication permission
 • icon
  Product bulk delete permission
 • icon
  Hàng tồn kho
 • icon
  Inventory update product permission
 • icon
  Inventory simple search permission
 • icon
  Inventory advance search permission
 • icon
  Campaign
 • icon
  Paypal
 • icon
  Paytm
 • icon
  Stripe
 • icon
  Razorpay
 • icon
  Paystack
 • icon
  Mollie
 • icon
  Midtrans
 • icon
  Cashfree
 • icon
  Instamojo
 • icon
  Marcadopago
 • icon
  Zitopay
 • icon
  Squareup
 • icon
  Cinetpay
 • icon
  Paytabs
 • icon
  Billplz
 • icon
  Flutterwave
 • icon
  Payfast
 • icon
  Toyyibpay
 • icon
  Pagali
 • icon
  Authorizenet
 • icon
  Sitesway
 • icon
  Bank transfer
 • icon
  Manual payment
 • icon
  Theme-agency
 • icon
  Theme-article-listing
 • icon
  Theme-barber-shop
 • icon
  Theme-construction
 • icon
  Theme-consultancy
 • icon
  Theme-donation
 • icon
  Theme-eCommerce
 • icon
  Theme-event
 • icon
  Theme-job-find
 • icon
  Theme-newspaper
 • icon
  Theme-photography
 • icon
  Theme-portfolio
 • icon
  Theme-software-business
 • icon
  Theme-support-ticketing
 • icon
  Theme-wedding
Mua

Câu hỏi thường gặp

Bạn tạo tài khoản, đăng ký và chọn mẫu website, tên miền mà bạn muốn. Website của bạn sẽ được tạo và duyệt trong vòng vài phút.

Nếu có vấn đề về tài khoản, bạn vui lòng gửi email cho chúng tôi để được giải đáp. Nếu có vấn đề về kỹ thuật vui lòng đăng nhập website chính và gửi ticket để chúng tôi giải quyết cho bạn.

Bạn có thể đăng ký dịch vụ gói cao cấp và yêu cầu chúng tôi cấu hình trang giúp bạn, với những hình ảnh và nội dung do bạn cung cấp, chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng trang ngay cả khi không có kiến thức về kỹ thuật.

Bạn vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi số tiền tương ứng với gói mà bạn muốn đăng ký. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 8h làm việc, nếu không có phản hồi bạn có thể gửi mail trực tiếp để chúng tôi xử lý nhanh nhất cho bạn.